Anggaran Kementerian PertanianTahun Anggaran
2012 17,831,179,302,000.00
2013 17,819,545,212,000.00
2011 17,601,456,589,000.00
2014 15,470,610,980,000.00
2015 32,813,384,714,000.00
2016 27,630,931,063,000.00
2017 24,146,411,929,000.00
2018 23,876,278,875,000.00

Anggaran Dana Alokasi KhususTahun Anggaran
2012 1,879,588,000,000.00
2011 1,806,100,000,000.00
2013 2,542,312,000,000.00
2014 2,579,560,000,000.00
2015 4,000,000,000,000.00
2016 3,503,565,590,000.00
2017 1,650,038,000,000.00
2018 1,681,685,100,000.00

Anggaran Subsidi PupukTahun Anggaran
2012 13,958,483,797,000.00
2013 15,828,705,745,000.00
2014 18,047,254,086,000.00
2015 28,256,344,852,000.00
2016 30,063,193,550,000.00
2017 31,153,369,400,000.00